Ý nghĩa kinh Kālāmā – Đức Phật nhập Niết bàn – Quan niệm tử vi | HT Viên Minh | Trưa15/04/2021

Ý nghĩa kinh Kālāmā – Đức Phật nhập Niết bàn – Quan niệm tử vi | HT Viên Minh | Trưa15/04/2021


Niết bàn không có cõi giới – Cô lập & Cô đơn – “Vô minh thật tánh tức Phật tánh” – Ý nghĩa cuộc đời Hòa Thượng Viên Minh chia sẻ Pháp tại chùa Nam Thiên …

Xem thêm

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video bài học cuộc sống khác tại: https://em8.vn/song

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *