VIỆT NAM THỜI TAM QUỐC (Kỳ 5)…


VIỆT NAM THỜI TAM QUỐC (Kỳ 5)

Xem thêm

(Tác giả: Phach Ho Nguyen)

Kỳ 5: GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI HÁN VỀ HÀNH CHÍNH, ĐỊA THẾ VÀ KINH TẾ GIAO CHỈ

Nói về dân số Giao Chỉ, Tiết Tống – từng tỵ nạn ở Giao Chỉ – cho biết, xứ này “đất rộng người đông (nhưng) hiểm trở độc hại, dễ lấy đó làm loạn.”.

Nói về đường sá giao…

Khác
Không có mô tả ảnh.


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận