Vì sao Gia Cát Lượng chỉ cần ‘ba tấc lưỡi’ là đủ khuất phục Chu Du và Tôn Quyền?

Vì sao Gia Cát Lượng chỉ cần ‘ba tấc lưỡi’ là đủ khuất phục Chu Du và Tôn Quyền?
Điều binh khiển tướng, tính toán như Thần, giỏi mưu lược, tài kinh bang, Gia Cát Lượng còn sở hữu một loại vũ khí vô cùng sắc bén khác khiến đối phương phải nhiều phen run sợ, đó chính là tài ăn nói, hùng biện.

Xem thêm

Theo ĐKN

*** PGTV (trước kia là HenrysTV) bao gồm những chia sẽ về triết lý của cổ nhân xưa, những lời răn dạy của người xưa như Lão Tử, Khổng Tử, bình luận thời tam quốc, giải mã tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, những lời của phật dạy, đạo làm người cũng như những văn hóa đẹp cổ xưa…nhằm giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
*** Theo dõi kênh PGTV :
*** Đăng ký kênh: https://rutgonlink.vn/7os4
————————————————————————–
▼ Theo dõi kênh PGTV tại:
★ Website: http://henrytv.net
★ Facebook: https://www.facebook.com/henrystv2018/
★ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/henrystv1/
★ Donate ủng hộ: https://www.paypal.me/mPGTV

#pgtv #tamquoc #giaimatamquoc

Xem thêm

Viết một bình luận