Vì một con ngựa quý Xích Bố, Lã Bố không ngại phải xuống tay với Đinh Nguyên,…

Vì một con ngựa quý Xích Bố, Lã Bố không ngại phải xuống tay với Đinh Nguyên,

Rồi cũng sợ chuyện tư thông bại lộ, nhưng nói thẳng ra là Vương Doãn hứa cho Bố danh vọng và quyền lực lớn hơn, Bố mới xử luôn Đổng Trác mà chẳng do dự nhiều,

Xem thêm

Đời là thế, con người không thể mang tiền vào quan tài nhưng tiền lại có thể bỏ ta vào quan tài mà thôi …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận