Trương Tùng bị giết, Lưu Chương và Lưu Bị từ đó trở mặt. Chương đình chỉ cung ứn…

Trương Tùng bị giết, Lưu Chương và Lưu Bị từ đó trở mặt. Chương đình chỉ cung ứng lương thảo cho Bị. Bàng Thống thấy thời cuộc xoay chuyển, đưa ra 3 hướng:

1. Ngầm tuyển tinh binh, hành quân ngày đêm, tập kích Thành Đô. Chương không hiểu quân sự, lại chưa kịp phòng bị, Ích châu sẽ lấy được trong 1 năm, là thượng sách.

Xem thêm

2. Giả tin Kinh châu có việc để quay về, dụ Dương Hoài, Cao Bái trấn giữ Bạch Thủy đến giết rồi chiếm quân đánh Thành Đô, là trung sách.

3. Lui binh về thành Bạch Đế chờ cơ hội hành động là hạ sách.

Bị chọn cách 2. Bởi cách 1 tuy bất ngờ nhưng quá gấp gáp, nên nhớ Bị vẫn phải lợi dụng Chương "bơm lực", nghĩa là Bị thế yếu hơn, nếu đánh mạnh có thắng thì Bị cũng thiệt hại nặng, có khi lại thành mồi cho những kẻ khác đứng xem. Cách 3 quá công cốc, mãi mới có lý do vào Xuyên danh chính ngôn thuận, nay rút đi, tức là mất thiên thời, Lưu Chương sẽ càng đề phòng về sau,

Trung sách không liều lĩnh mà có tính co giãn, Bị có thời gian để vừa đánh vừa chuẩn bị. Việc có thể sung quân từ hội Dương Hoài, Cao Bái là điểm lợi khi mà quân lực hiện tại trong Xuyên của Bị mỏng hơn Chương quá nhiều còn quân hỗ trợ ở Kinh châu lại chưa thể đến kịp,

Do đó, không bao giờ là không có giải pháp hay lối thoát,

Vấn đề nằm ở mục đích và cái giá bạn chấp nhận trả mà thôi …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận