Trong TQDN, một trong các điểm then chốt ở liên hoàn kế của Tôn Lưu là phải “xử”…


Trong TQDN, một trong các điểm then chốt ở liên hoàn kế của Tôn Lưu là phải “xử” Sái Mạo, Trương Doãn. Hai người này thuỷ chiến giỏi nhất Kinh Châu, đâu kém Chu Du, chỉ khác là chưa bao giờ đánh ở sông lớn như Trường Giang,

Xem thêm

Du biết mình chỉ hơn mỗi ưu thế đó đã cố gắng tận dụng, dụ chiến mấy trận…

Khác
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận