Trong TQDN, lúc chia đường đánh Trương Nhiệm, Thống cùng Diên một cánh, nói với …

Trong TQDN, lúc chia đường đánh Trương Nhiệm, Thống cùng Diên một cánh, nói với Lưu Bị thân chinh đảm nhiệm hướng còn lại rằng: "Sẽ sớm gặp chúa công ở Lạc Thành",

Thống quáng mắt, sa chân ngã ngựa. Bị bèn đổi con ngựa mình đang cưỡi cho Thống. Nào ai ngờ rằng, đó lần cuối Lưu Bị gặp Sĩ Nguyên, lời hội ngộ kia bỗng chốc trở thành di ngôn của người đã khuất,

Xem thêm

Thống bị Trương Nhiệm phục kích, bắn chết chân gò Lạc Phượng. Vào Tây Xuyên, vai trò của Thống rất lớn, sắp ngày đại công thì lại tử trận, Lưu Bị đau đớn, than khóc khôn nguôi,

Vậy nên ở đời, lời tạm biệt buồn nhất chính là lời chưa bao giờ được nói ra cũng như chẳng bao giờ có thể được giải thích …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận