Trong thư gửi Trương Duệ, Gia Cát khen Khương Duy "là kẻ trung thành, cần c…

Trong thư gửi Trương Duệ, Gia Cát khen Khương Duy "là kẻ trung thành, cần cù, suy nghĩ chín chắn, đích thực xuất chúng về quân sự". Từ đó, Lượng ra Kỳ Sơn đánh Ngụy, Khương Duy đều góp sức tham gia,

Dù sau này không thể một tay cứu vớt Thục Hán vốn đã suy yếu từ nội tại nhưng Bá Ước vẫn được những kẻ tài năng đương thời đánh giá cao về tố chất "làm soái" như Chung Hội bảo "tiếng tăm Duy uy chấn ở Hoa Hạ", Giả Sung nói hàm ý "Thiện nhu nhược mới mất nước chứ không thể nói tại Duy kém tài",

Xem thêm

Sự lên trình của Bá Ước tất cả là nhờ theo Vũ Hầu, đúng nghĩa Khổng Minh là người chỉ bảo, dạy dỗ,

Thế nên, may mắn của đời bạn không hẳn là nhặt được tiền hay trúng số độc đắc, mà là gặp được người có thể đưa bạn tới nền tảng cao hơn,

Bởi vậy, hãy tôn trọng ai là người dẫn dắt của bạn …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận