Tốn nói: “Bị giảo hoạt, trải nghiệm nhiều, vả lại quân ấy mới tụ, ta lo còn khỏe…

Tốn nói: “Bị giảo hoạt, trải nghiệm nhiều, vả lại quân ấy mới tụ, ta lo còn khỏe, nên chưa đánh vậy. Nay muốn đánh ta thì quân mỏi kế cùng, phá tan giặc ấy vào lúc này đây",

Thật ra bắt đầu đại phá Bị, Tốn thực hiện không dễ bởi dẫu Bị sai lầm nhưng kẻ Tốn cho là "nổi tiếng thiên hạ, Tháo còn sợ" đâu dễ ngu xuẩn tới vậy?

Xem thêm

Bị đóng liên đồn, Tốn đánh không nổi một đồn do thế ỷ dốc, công 1 chỗ 2 chỗ sẽ cứu. Thậm chí tả hữu đều nói: “Giết uổng quân thôi”. Song nhờ bại trận mà Tốn vô tình phát hiện được điểm yếu của quân Lưu để hoả công bởi Bị phòng thủ trong rừng, quá bày củi ra chờ đốt, mà điều đó đúng là phải lâm trận Tốn mới tìm thấy?

Cuối cùng quân Ngô đại thắng toàn cục, do đó, có lúc thua một trận đánh lại giúp bạn tìm ra cách thắng cả cuộc chiến, phải không?

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *