Tóm tắt: Chiến tranh tiền tệ – Song Hongbing – Ngắn gọn – Sách nói

Tóm tắt: Chiến tranh tiền tệ – Song Hongbing – Ngắn gọn – Sách nói


Mời các bạn theo dõi các đầu sách hay tiếp theo nhé!

Xem thêm
1. Sách về kinh tế:
– Chiến tranh tiền tệ:
– Nhà đầu tư thông minh:

2. Sách kỹ năng:
– Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ:
– Bước chậm lãi giữa thế gian vội vã:
– Cứ an nhiên rồi sẽ bình nhiên:
– Liệu pháp tâm lý – Ứng dụng âm nhạc và màu sắc để thay đổi cuộc sống
– Đọc vị bất kỳ ai:
– 10 điều tạo nên số phận – David Simon, M.D:

3. Sách nói tổng hợp
– Nhà Giả Kim:
– Nhà tiên tri Vanga:
– Liệu pháp tâm lý – Ứng dụng âm nhạc và màu sắc để thay đổi cuộc sống
– Đọc vị bất kỳ ai:

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video review sách khác tại: https://em8.vn/review-sach

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *