TÓC PHAI – Thơ PhamPhanLang – Nhạc Mộc Thiêng – Ca sĩ Hương Giang

TÓC PHAI – Ca khúc Mộc Thiêng phổ thơ PhamPhanLang
Ca sĩ: Hương Giang – Hòa âm: Giang Đông – Thực hiện video: Lê Trí

Xem thêm
https://trangthonhacphamphanlang.blogspot.com/

Xem thêm

LEAVE A COMMENT