Thục ký chép: …Xa kỵ tướng quân Trương Phi bị tả hữu hại. Khi trước, Tiên Chủ …

Thục ký chép: …Xa kỵ tướng quân Trương Phi bị tả hữu hại. Khi trước, Tiên Chủ hận Tôn Quyền tập kích Quan Vũ, sắp đông chinh, đến mùa thu tháng bảy, thống suất ba quân phạt Ngô…

Ý kiến trái chiều về việc tấn công Giang Đông là Tào Phi vừa cướp ngôi nhà Hán, họ Lưu phải nhìn cục diện xét xem ai mới là "địch" thật sự,

Xem thêm

Song Bị cay tức Quyền bởi sự vờ vịt, giảm gây hấn chuyện Kinh Châu, như để ủng hộ Thục tập trung phá Tào mà rút cục chỉ là chực chờ, rình lấy cơ hội "đâm sau lưng" người mà bên đó gọi là đồng minh,

Sau tất cả, Bị quyết trả thù Quyền cũng vì những lý do chẳng thể trách,

Vậy mới thấy, khi tới thời khắc của định mệnh, cái ta nhớ, không phải ở hành động của kẻ thù,

Mà là sự im lặng của đứa, ta đã coi là bạn, phải không?

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận