Thiết kỵ chân chính đương nhiên phải nhắc đến thiết phù đồ lừng danh của A Cốt Đ…

Thiết kỵ chân chính đương nhiên phải nhắc đến thiết phù đồ lừng danh của A Cốt Đả và sau này là Ngột Truật thống lĩnh, đội thiết kỵ lừng danh này đã khiến Đại Tống thất điên bát đảo, tiếp sau này Quan Ninh Thiết Kỵ của Viên Sùng hoán quả thực là vô địch thiên hạ lúc bấy giờ, đường đường chính chính…

Xem thêm

Khác

Không có mô tả ảnh.


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận