Thiền Sư An Lạc Hạnh|"dưới bóng cà sa"-(thuyết giảng Hòa Thượng Thích Giác Văn)Hòa Thượng Thích Giác Văn nói về dưới bóng ca sa tại Chùa Phước Huệ, Biên Hòa, Đồng Nai

source: https://em8.vn

Xem thêm

xem thêm các bài viết về Thơ văn: https://em8.vn/tho-van

Xem thêm

10 bình luận về “Thiền Sư An Lạc Hạnh|"dưới bóng cà sa"-(thuyết giảng Hòa Thượng Thích Giác Văn)”

Viết một bình luận