Thật ra Thi Nại Am đã tố vẽ hoá nhưng "Hắc toàn phong” được gọi là "ok…

Thật ra Thi Nại Am đã tố vẽ hoá nhưng "Hắc toàn phong” được gọi là "ok" có vẻ "gợn" đối với bất cứ ai theo dõi tác phẩm từ đầu,

Lý Quỳ trung thật song chỉ trung "bất chấp" với Tống Giang, còn đạo nghĩa đại chúng thì tạm dẹp qua một bên,

Xem thêm

Lý Quỳ sát khí, một kẻ lấy việc chém giết làm vui, trẻ con không tha, ăn thịt người, chắc chắn không bao giờ xứng đáng với hai chữ “hảo hán" hay "anh hùng"?

Bởi vậy, lạm sát vô cớ chẳng thể khiến chúng ta trở thành đàn ông được đâu?

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận