Tháo thoát được khỏi Uyển thành, Nguỵ lược chép: "Thái Tổ lùi đến Vũ Âm, ng…

Tháo thoát được khỏi Uyển thành, Nguỵ lược chép: "Thái Tổ lùi đến Vũ Âm, nghe tin Vi chết, rơi nước mắt, chiêu mộ dũng sĩ nhân lúc địch không phòng bị mà lấy xác Vi, phát tang cho Vi. Thái Tổ đích thân đến trước linh cữu bái tế, phái người đưa về Tương ấp chôn, phong con là Mãn làm Lang trung. Mỗi lần xa giá đi qua thường dừng lại, đổ lệ bái tế. Thái Tổ nhớ đến Vi, phong Mãn làm Tư mã, cho ở cạnh mình",

Bởi vậy, nước mắt đáng quý hơn nụ cười. Nụ cười bạn có thể dành cho bất cứ ai,

Xem thêm

Song nước mắt chỉ dành cho những người bạn không muốn mất mà thôi …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *