Thánh nhọ “ba không” Liu Văn Bị đã xuất hiện. Con mèo đỗ nghèo khỉ trong truyền …

Thánh nhọ “ba không” Liu Văn Bị đã xuất hiện. Con mèo đỗ nghèo khỉ trong truyền thuyết đây rồi 😂 Đùa chứ, Lưu Bị là người bị ngòi bút La Quán Trung dìm hàng khủng khiếp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ủng Lưu phản Tào kiểu gì mà từ một tay cục súc, nóng tính, động tí là đánh người, võ công đầy mình, ra trận chém tướng, lại bị dìm thành ông mít ướt. Chả ra làm sao. Thêm vào làn sóng xét lại ngày nay, ông lại càng bị chửi sml. “Đừng để bố gặp, bố vả sml như vả đốc bưu, chém bay đầu như chém Thái Dương” :v Ấy là nếu ổng nghe được thì sẽ bảo vậy :v (Nguồn ảnh: Tử Nguyệt)


Xem thêm


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Đánh giá bài viết
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *