Tào Tháo đầu tiên lấn át ở Quan Độ nhưng không dứt điểm được họ Viên, dù đói lươ…

Tào Tháo đầu tiên lấn át ở Quan Độ nhưng không dứt điểm được họ Viên, dù đói lương, Tháo vẫn quyết định bán máu đánh tiếp và thành công khi bắt gặp Hứa Du tạo phản,

Sau Tào Tháo chiến Mã Siêu, ra quân thua tơi tả, quần thần can nên bỏ giao tranh, rút về nam sông Vị cố thủ. Tuy nhiên Tháo nỗ lực ở lại, không vì khó khăn mà xiêu lòng, kết quả là Tháo tìm ra cách đại phá được Tây Lương,

Xem thêm

Thật ra trên đời này, người thông minh rất nhiều song người kiên trì đến cuối cùng lại quá ít,

Kẻ mạnh luôn hiểu rõ khuyết điểm của mình và cố gắng không ngừng nghỉ,

Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả về trí tuệ lẫn kinh nghiệm,

Do đó, khi bạn nhìn thấy vinh quang của ai khác, bạn không thể ngồi đó mà ghen tức, bởi đơn giản họ đã trả giá nhiều hơn bạn thế thôi …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận