Tào Tháo có gian trá nhưng vẫn có tri kỉ, Lưu Bị dẫu tốt đẹp tới mấy cũng vẫn có…

Tào Tháo có gian trá nhưng vẫn có tri kỉ, Lưu Bị dẫu tốt đẹp tới mấy cũng vẫn có địch thủ không đội trời chung,

Cho nên bạn đừng để ý tới lời bình phẩm của người khác mà hãy cứ làm tốt việc của mình,

Xem thêm

Cuộc sống là vận động và phát triển. Sẽ là sai lầm nếu bạn cứ giáo điều và mù quáng,

Kẻ làm làm bá chủ đứng trên tất cả cũng bởi thẳng thừng, lạnh lùng và quyết đoán,

Còn thằng nào chưa thực sự mạnh mới hay to mồm, khua môi múa mép để đe đoạ cùng thách thức mà thôi …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận