Tạo các biểu đồ phân tích kết quả kinh doanh trên Excel

Video này hướng dẫn bạn cách tạo các biểu đồ (chart) phân tích kết quả kinh doanh trên Excel, bao gồm:
Biểu đồ tổng doanh thu, dạng cột

Xem thêm
Biểu đồ lợi nhuận sau thuế, dạng cột
Biểu đồ tổng tài sản
Biểu đồ tổng nợ phải trả
Biểu đồ tổng tài sản trên tổng nợ
Biểu đồ ROA và ROE dạng đường

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *