“Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng thấy” là câu nói nổi tiếng của Ngụy Đ…


“Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng thấy” là câu nói nổi tiếng của Ngụy Đế Tào Mao giai đoạn bị họ Tư Mã lấn át vào chân tường,

Xem thêm

Chiêu đợi Tào Mao gây chính biến, tiện tay giết luôn, lập con của Yên vương Tào Vũ là Tào Hoán thay thế, tức Ngụy Nguyên Đế để dễ thao túng,

Khi quyền hành cực đỉnh,…

Khác
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận