SEW AND PATCH THE HEART’S SORROW (Poem: PhamPhanLang. Music: Vinh Dien) Singer: Tony Manh Tuan

“Sew And Patch The Heart’s Sorrow”
Vietnamese Poem : PhamPhanLang. Translated by Vuong Thanh.
Music : Vinh Dien. Singer : Tony Manh Tuan.

Xem thêm

CHA GIÀ (Thơ PhamPhanLang, Nhạc Vĩnh Điện) Ca sĩ Hương Giang

“CHA GIÀ”. Thơ : PhamPhanLang. Nhạc : Vĩnh Điện
Ca sĩ : Hương Giang. Hòa âm : Ns Giang Đông.

Xem thêm

BỜ KINH NGÀY CŨ (Thơ Phạm Phan Lang. Nhạc Vĩnh Điện) Đông Nguyễn

“Bờ Kinh Ngày Cũ”
Thơ Phạm Phan Lang. Nhạc Vĩnh Điện. Tiếng hát Đông Nguyễn

Xem thêm

THĂM ANH NGÀY CUỐI NĂM – Thơ: PhamPhanLang – Nhạc: Mai Hoài Thu – Ca sĩ: Lan Phương

* “Thăm Anh Ngày Cuối Năm” – Nhạc: Mai Hoài Thu Thơ: PhamPhanLang
* Ca sĩ: Lan Phương – Hòa âm: Quang Đạt
©2019 published by Hồn Việt Thi Ca under license
*** Các videos trên Hồn Việt Thi Ca Youtube Channel https://www.youtube.com/user/honvietthica/videos đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
*** Follow Hồn Việt Thi Ca: Đừng quên LIKE, SHARE, COMMENTS & ĐĂNG KÝ- SUBSCRIBE Hồn Việt Thi Ca để nhận thêm những video clips mới được cập nhật
☞ Hồn Việt Thi Ca Youtube: https://www.youtube.com/user/honvietthica/videos
☞ Facebook:
1. https://www.facebook.com/maihoai.thu.3
2. https://www.facebook.com/maihoai.thu.35
3. https://www.facebook.com/thu.mai.7792
4.https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-Nh%E1%BB%AFng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Y%C3%AAu-Th%C6%A1-Mai-Ho%C3%A0i-Thu-276360675712024/
☞ Websites:
1. http://tinhkhucmaihoaithuphotho.blogspot.com/
2. https://maihoaithuhonvietthica.wordpress.com/
*** Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Xem thêm

MẸ QUÊ (Thơ PhamPhanLang. Nhạc Vĩnh Điện) Ca sĩ Hương Giang

“Mẹ Quê”. Ca khúc Vĩnh Điện.
Phổ thơ PhamPhanLang. Ca sĩ Hương Giang.

Xem thêm

THU HỜ HỮNG (Thơ : Pham Phan Lang. Nhạc : Vĩnh Điện) Ngọc Quy

“Thu Hờ Hững”. Ca khúc Vĩnh Điện, phổ thơ Pham Phan Lang.
Ca sĩ Ngọc Quy. Hòa âm Quang Đạt. Trang nhạc http://vinhdien.net

Xem thêm

EM VẪN ĐÂY (Thơ Phạm Phan Lang. Nhạc Vĩnh Điện) Hương Giang.

“Em Vẫn Đây”. Thơ Phạm Phan Lang.
Nhạc Vĩnh Điện. Tiếng hát Hương Giang

Xem thêm

NỖI LÒNG MẸ THÁNG TƯ – Nhạc: Mai Hoài Thu – Thơ: PhamPhanLang – Ca sĩ: Hoàng Tường

* Ca khúc NỖI LÒNG MẸ THÁNG TƯ, Mai Hoài Thu phổ thơ PhamPhanLang
* Ca sĩ: Hoàng Tường
©2019 published by Hồn Việt Thi Ca under license
*** Các videos trên Hồn Việt Thi Ca Youtube Channel https://www.youtube.com/user/honvietthica/videos đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
*** Follow Hồn Việt Thi Ca: Đừng quên LIKE, SHARE, COMMENTS & ĐĂNG KÝ- SUBSCRIBE Hồn Việt Thi Ca để nhận thêm những video clips mới được cập nhật
☞ Hồn Việt Thi Ca Youtube: https://www.youtube.com/user/honvietthica/videos
☞ Facebook:
1. https://www.facebook.com/maihoai.thu.3
2. https://www.facebook.com/maihoai.thu.35
3. https://www.facebook.com/thu.mai.7792
4.https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-Nh%E1%BB%AFng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Y%C3%AAu-Th%C6%A1-Mai-Ho%C3%A0i-Thu-276360675712024/
☞ Websites:
1. http://tinhkhucmaihoaithuphotho.blogspot.com/
2. https://maihoaithuhonvietthica.wordpress.com/
*** Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Xem thêm

MAI CHỊ VỀ (Thơ PhamPhanLang. Nhac Vĩnh Điện) Thanh Thúy

“Mai Chị Về”. Thơ: phamphanlang
Nhạc: Vĩnh Điện. Tiếng hát Thanh Thúy.

Xem thêm

SÓNG ĐỜI (Thơ: PhamPhanLang. Nhạc: Vĩnh Điện) Ca sĩ: Ngọc Quy

“Sóng Đời”. Thơ Phạm Phan Lang.
Vĩnh Điện viết thành ca khúc.
Ca sĩ Ngọc Quy. Hòa âm Ns Quang Đạt.

Xem thêm

CÓ PHẢI (Thơ: PhamPhanLang. Nhạc: Vĩnh Điện) Ca sĩ Đông Nguyễn

“Có Phải”. Ca khúc Vĩnh Điện.
Phổ thơ PhamPhanLang. Ca sĩ Đông Nguyễn.

Xem thêm

KHÓC BẬU – Nhạc: Mai Hoài Thu – Thơ: PhamPhanLang – Ca sĩ: Hoàng Yến Bolero

* Ca khúc KHÓC BẬU, Mai Hoài Thu phổ thơ PhamPhanLang
* Ca sĩ: Hoàng Yến Bolero – Ca khúc được thực hiện tại phòng thu âm Đông Nguyễn Music Studio
©2019 published by Hồn Việt Thi Ca under license
*** Các videos trên Hồn Việt Thi Ca Youtube Channel https://www.youtube.com/user/honvietthica/videos đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
*** Follow Hồn Việt Thi Ca: Đừng quên LIKE, SHARE, COMMENTS & ĐĂNG KÝ- SUBSCRIBE Hồn Việt Thi Ca để nhận thêm những video clips mới được cập nhật
☞ Hồn Việt Thi Ca Youtube: https://www.youtube.com/user/honvietthica/videos
☞ Facebook:
1. https://www.facebook.com/maihoai.thu.3
2. https://www.facebook.com/maihoai.thu.35
3. https://www.facebook.com/thu.mai.7792
4.https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-Nh%E1%BB%AFng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Y%C3%AAu-Th%C6%A1-Mai-Ho%C3%A0i-Thu-276360675712024/
☞ Websites:
1. http://tinhkhucmaihoaithuphotho.blogspot.com/
2. https://maihoaithuhonvietthica.wordpress.com/
*** Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Xem thêm

THUYỀN VÀ CHIM (Thơ Pham Phan Lang – Nhạc Vĩnh Điện) Diệu Hiền

Ca khúc “Thuyền Và Chim”. Vĩnh Điện phổ thơ Pham Phan Lang.
Ca sĩ Diệu Hiền. Hòa âm Quang Đạt. Trang nhạc http://vinhdien.net

Xem thêm

MAI EM VỀ NƠI ẤY (Thơ Phạm Phan Lang. Nhạc Vĩnh Điện) Diệu Hiền.

“Mai Em Về Nơi Ấy”. Thơ Phạm Phan Lang.
Nhạc Vĩnh Điện. Tiếng hát Diệu Hiền.

Xem thêm

THƯƠNG QUÊ NHỚ HUẾ – Nhạc: Mai Hoài Thu – Thơ: PhamPhanLang – Ca sĩ: Hương Giang

* Ca khúc THƯƠNG QUÊ NHỚ HUẾ, Mai Hoài Thu phổ thơ PhamPhanLang
* Ca sĩ Hương Giang – Hòa âm: Ns Giang Đông – Thực hiện video: Nguyễn Phúc
©2019 published by Hồn Việt Thi Ca under license
*** Các videos trên Hồn Việt Thi Ca Youtube Channel https://www.youtube.com/user/honvietthica/videos đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
*** Follow Hồn Việt Thi Ca: Đừng quên LIKE, SHARE, COMMENTS & ĐĂNG KÝ- SUBSCRIBE Hồn Việt Thi Ca để nhận thêm những video clips mới được cập nhật
☞ Hồn Việt Thi Ca Youtube: https://www.youtube.com/user/honvietthica/videos
☞ Facebook:
1. https://www.facebook.com/maihoai.thu.3
2. https://www.facebook.com/maihoai.thu.35
3. https://www.facebook.com/thu.mai.7792
4.https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-Nh%E1%BB%AFng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Y%C3%AAu-Th%C6%A1-Mai-Ho%C3%A0i-Thu-276360675712024/
☞ Websites:
1. http://tinhkhucmaihoaithuphotho.blogspot.com/
2. https://maihoaithuhonvietthica.wordpress.com/
*** Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Xem thêm

MAI MỐT (Thơ Pham Phan Lang – Nhạc Vĩnh Điện) Hương Giang

Ca khúc “Mai Mốt”. Vĩnh Điện phổ thơ Pham Phan Lang.
Tiếng hát Hương Giang. Hoà âm : Ns Quang Đạt.
Trang nhạc http://vinhdien.net

Xem thêm

THƯƠNG QUÁ BÉ ƠI (Thơ Phạm Phan Lang. Nhạc Vĩnh Điện) Hương Giang

Ca khúc Vĩnh Điện, phổ thơ Phạm Phan Lang.
Ca sĩ Hương Giang. Hòa âm : Ns Giang Đông

THƯƠNG QUÁ BÉ ƠI

Ôi đói quá, bé gầy gò run rẩy
Quỵ bên đường, lệ đẫm mắt thơ ngây
Xin làm ơn cho con chút qua ngày
Con đói lắm người ơi con đói lắm!

Bên kia đường, dòng người xe xuôi ngược
Chẳng ai nhìn, không ai đoái bé con
Đôi môi khô, hơi sức đã mỏi mòn
Mẹ ơi Mẹ, con sắp về với Mẹ

Gió đông thổi, bé nép vào tường đá
Biết làm sao cho thân đỡ rét run
Cha ơi Cha, con đói lạnh vô cùng
Và khát nước, có ai cho hớp nước?

Tiếng bé kêu không một người nghe thấy
Mẹ và Cha xa quá ở thiên đàng
Chung quanh bé, tiếng rộn vẫn khua vang
Bé kiệt sức, đôi môi giờ bất động…

phamphanlang
19/9/2015

Xem thêm

NỖI BUỒN VÂY – Ca khúc Mai Hoài Thu phổ thơ PhamPhanLang – Ca sĩ Vân Khánh

* Ca khúc NỖI BUỒN VÂY, Mai Hoài Thu phổ thơ PhamPhanLang
* Ca sĩ: Vân Khánh – Hoà âm: Quang Đạt

Xem thêm

CHỜ CON (Thơ PhamPhanLang. Nhạc Vĩnh Điện) Cs Đông Nguyễn

Ca khúc “Chờ Con”. Thơ : PhamPhanLang
Nhạc : Vĩnh Điện. Ca sĩ : Đông Nguyễn
Thu âm : DongNguyen Music Studio

Xem thêm

VU LAN NHỚ MẸ (Thơ PhamPhanLang. Nhạc VĩnhĐiện) Ngọc Quy

“Vu Lan Nhớ Mẹ”
Ca khúc Vĩnh Điện, phổ thơ PhamPhanLang.
Ca sĩ Ngọc Quy. Hòa âm Quang Đạt

Xem thêm