Tháo thoát được khỏi Uyển thành, Nguỵ lược chép: "Thái Tổ lùi đến Vũ Âm, ng…

Tháo thoát được khỏi Uyển thành, Nguỵ lược chép: "Thái Tổ lùi đến Vũ Âm, nghe tin Vi chết, rơi nước mắt, chiêu mộ dũng sĩ nhân lúc địch không phòng bị mà lấy xác Vi, phát tang cho Vi. Thái Tổ đích thân đến trước linh cữu bái tế, phái người đưa về Tương … Xem thêm

Nguỵ thư chép việc Tào Tháo đánh giá về cuộc chiến với Tây Lương ở Đồng Quan như…

Nguỵ thư chép việc Tào Tháo đánh giá về cuộc chiến với Tây Lương ở Đồng Quan như sau: “Quan Trung xa xôi, giặc đều giữ chỗ hiểm, nếu đánh chúng thì không phải một hai năm thì không định được. Nay đều tụ đến, quân chúng tuy đông, nhưng chẳng theo phục nhau, quân … Xem thêm

Trương Tùng bị giết, Lưu Chương và Lưu Bị từ đó trở mặt. Chương đình chỉ cung ứn…

Trương Tùng bị giết, Lưu Chương và Lưu Bị từ đó trở mặt. Chương đình chỉ cung ứng lương thảo cho Bị. Bàng Thống thấy thời cuộc xoay chuyển, đưa ra 3 hướng: 1. Ngầm tuyển tinh binh, hành quân ngày đêm, tập kích Thành Đô. Chương không hiểu quân sự, lại chưa kịp phòng … Xem thêm

Vì một con ngựa quý Xích Bố, Lã Bố không ngại phải xuống tay với Đinh Nguyên,…

Vì một con ngựa quý Xích Bố, Lã Bố không ngại phải xuống tay với Đinh Nguyên, Rồi cũng sợ chuyện tư thông bại lộ, nhưng nói thẳng ra là Vương Doãn hứa cho Bố danh vọng và quyền lực lớn hơn, Bố mới xử luôn Đổng Trác mà chẳng do dự nhiều, Đời là … Xem thêm

Trong TQDN, Điêu Thuyền là tuyệt thế giai nhân có một không hai? Đúng! Nhưng vấn…

Trong TQDN, Điêu Thuyền là tuyệt thế giai nhân có một không hai? Đúng! Nhưng vấn đề là, hồng nhan ấy quyến rũ được rất nhiều người như Đổng Trác, Lã Bố, Táo Tháo (có một số nguồn nói Tháo diệt xong Bố đưa Thuyền về Đổng Tước Đài) mà chẳng có ai trọn vẹn … Xem thêm

Trận Bối Thuỷ là một trong những nét huy hoàng trong đời binh nghiệp của Hàn Tín…

Trận Bối Thuỷ là một trong những nét huy hoàng trong đời binh nghiệp của Hàn Tín. Chiến thuật này cốt lõi ngắn gọn là "lưng tựa sông đánh trận", Lúc thực hiện kế hoạch, tướng tá phe Hán khá hồ nghi Tín sai lầm do đi ngược lại binh pháp. Trần Dư bên Triệu … Xem thêm

Sau trận Xích Bích, Tháo khóc lóc kêu nhớ Quách Gia. Đúng là Tháo có ý mượn cớ n…

Sau trận Xích Bích, Tháo khóc lóc kêu nhớ Quách Gia. Đúng là Tháo có ý mượn cớ nói đểu đám mưu thần không ai giúp mình thành công nhưng cũng chẳng sai, mất Quách Gia, Tháo đã nếm mùi thất bại, Nên nhớ trước khi đại chiến với Tôn Lưu, Tháo vào Kinh Châu … Xem thêm

Nguỵ lược chép: Thái Tổ khổ vì đầu trúng gió, hễ phát bệnh thì tim loạn, mắt hoa…

Nguỵ lược chép: Thái Tổ khổ vì đầu trúng gió, hễ phát bệnh thì tim loạn, mắt hoa, Đà châm huyệt cách, châm đến đâu đỡ đến đó. Như vậy Hoa Đà chữa cho Tháo có kết quả chứ chẳng phải hư danh. Sau vì lâu ngày xa nhà, Đà xin về thăm rồi lấy … Xem thêm

Khi Tần Thủy Hoàng qua đất Cối Kê, Hạng Lương dẫn Hạng Vũ đi xem. Hạng Vũ trông …

Khi Tần Thủy Hoàng qua đất Cối Kê, Hạng Lương dẫn Hạng Vũ đi xem. Hạng Vũ trông thấy vua Tần nói: "Có thể cướp và thay thế hắn", Hạng Lương nghe vậy, vội bịt miệng rồi bảo: "Đừng nói bậy! Bị giết cả họ bây giờ", Tuy nhiên nhờ thế mà Hạng Lương biết … Xem thêm

Nhiều người cho rằng, Gia Cát dốc sức Bắc Phạt chính là nguyên nhân càng làm tổn…

Nhiều người cho rằng, Gia Cát dốc sức Bắc Phạt chính là nguyên nhân càng làm tổn hại nguyên khí của Thục. Việc nên tập trung "tự lực tự cường" rồi "xem thiên hạ có biến" hãy ra tay như đề xuất của Long Trung mới là thượng sách, Tuy nhiên, Thục đang thất thế … Xem thêm

Nấu rượu luận anh hùng, Bị nói: "Viên Thuật ở Hoài Nam, binh mạnh lương nhi…

Nấu rượu luận anh hùng, Bị nói: "Viên Thuật ở Hoài Nam, binh mạnh lương nhiều, có thể là anh hùng?" Tháo khinh bỉ đáp: "Công Lộ là xương khô trong mả, nay mai ta bắt được", Bị bảo tiếp: "Viên Thiệu ở Hà Bắc, bốn đời tam công, hổ dữ hùng cứ bốn châu … Xem thêm