Siêu chết, khi ấy 40 tuổi. Lúc lâm trung, dâng sớ lên rằng: “Nhà thần từng có 20…

Siêu chết, khi ấy 40 tuổi. Lúc lâm trung, dâng sớ lên rằng: “Nhà thần từng có 200 nhân khẩu, bị Tào Mạnh Đức giết sạch, chỉ còn người em là Đại, gánh vác việc nối dòng huyết thống ăn lộc nối đời, xin ký thác nơi Bệ hạ, dẫu nói cũng chẳng hết lời”,

Một đời bôn ba, đánh Đông dẹp Bắc, chưa từng sợ hãi điều gì, rút cục Mã Siêu lúc sắp mất vẫn đau đớn day dứt chưa trả được món nợ máu với họ Tào,

Xem thêm

Thằng nào động vào bạn cũng được song động vào nhà bạn là không được,

Sau cùng, bạn bè ai cũng có rất nhiều nhưng gia đình chỉ có một mà thôi …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận