SEW AND PATCH THE HEART’S SORROW (Poem: PhamPhanLang. Music: Vinh Dien) Singer: Tony Manh Tuan

“Sew And Patch The Heart’s Sorrow”
Vietnamese Poem : PhamPhanLang. Translated by Vuong Thanh.

Xem thêm
Music : Vinh Dien. Singer : Tony Manh Tuan.

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *