SEW AND PATCH THE HEART’S SORROW – Poem: PhamPhanLang – Music: Vĩnh Điện – Singer:Tony Mạnh Tuấn

SEW AND PATCH THE HEART’S SORROW
Vietnamese Poem : PhamPhanLang. Translated by Vương Thanh.

Xem thêm
Music : Vĩnh Điện. Singer : Tony Ṃnh Tuấn.
https://trangthonhacphamphanlang.blogspot.com/

Đánh giá bài viết
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *