Severance Blade of Darkness PC DownloadNOTICE: You may crash once you choose your character and get to the first loading screen, simply restart the game if this issue occurs.
Very fun game but pretty difficult with certain characters

Xem thêm
LINKS

source: https://em8.vn

xem thêm các bài viết về Game: https://em8.vn/game

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

2 bình luận trong “Severance Blade of Darkness PC Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *