Sau khi hàng Tào, Hủ hiểu rõ thân mình là hàng binh, chưa kể trước đây đắc tội v…

Sau khi hàng Tào, Hủ hiểu rõ thân mình là hàng binh, chưa kể trước đây đắc tội với nhiều đối tượng phe Tào nên Hủ có thái độ dè dặt và kín tiếng,

Biết rõ, Tào Tháo hay Tào Phi có trí lực của kẻ làm chủ không thể đùa, Hủ dần ít nói, được hỏi mới bàn, không giao du, ngay việc hôn nhân con cái cũng tránh kết thân với danh môn vọng tộc,

Xem thêm

So với những mưu thần "bỏ sếp cũ" theo Tào như Tuân Úc phải bỏ mạng âm ngầm, Hứa Du lại chịu hoạ sát thân thì Hủ lại sống an nhàn trọn đời, chết trên giường bệnh, được tôn làm công thần vệ Nguỵ,

Do đó, khôn ngoan mới khiến con người ta khiêm nhường còn ngu dốt mới làm con người ta cao ngạo,

Khi cuộc sống là sự lựa chọn thì khoảnh khắc bạn ra quyết định, ấy là lúc số phận của bạn bắt đầu,

Biết lúc nào cần mở mồm, đó là một nghệ thuật …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận