Sấm Truyền Ca – Kinh tạo lập Vũ Trụ của Chúa Trời!

Sấm Truyền Ca – Kinh tạo lập Vũ Trụ của Chúa Trời!


“Ngày ngày trước mắt chúng sinh
Xem thêm
Chữ đời chữ đạo phân minh đôi đường
Xưa nay trong kiếp vô thường
Thấy điều vân cẩu mà thương nhơn phàm
Loài người từ thuở A-đam
Đua nhau xây dựng mộng ham làm trời
Một pho Kinh Thánh ra đời:
Chứng minh vạn đại những lời do Thiên …”.
—-
#Sấm_Truyền_Ca #Lập_Quốc_Kinh #Lữ_Y_Đoan #Thông_điệp_từ_Thiên_Đình

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video công nghệ khác tại: https://em8.vn/cong-nghe

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *