[ Sách Nói] NGỪNG VIỆN CỚ – SỨC MẠNH CỦA KỶ LUẬT BẢN THÂN I Phần 3 I Chương 20I BRIAN TRACY

[ Sách Nói] NGỪNG VIỆN CỚ – SỨC MẠNH CỦA KỶ LUẬT BẢN THÂN I Phần 3 I Chương 20I BRIAN TRACY

[ Sách Nói] NGỪNG VIỆN CỚ – SỨC MẠNH CỦA KỶ LUẬT BẢN THÂN I Phần 3 I Chương 20I BRIAN TRACY


Xây dựng một mối quan hệ đôi khi lại là một việc khó thực hiện với nhiều bạn. Nhưng không thể phủ nhận việc xây dựng các mối quan hệ là cần thiết trong cuộc …

Xem thêm

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video review sách khác tại: https://em8.vn/review-sach

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *