PREDATOR Hunting Grounds : Servers are not Working & this is not GoodI really wanted to play this game for you guys today, but unfortunately, their service servers on both PSN & Epic Games are not working, i will talk more about this briefly on this video. 😥 I’m so disappointed with this Half Baked release of this Game .

Nguồn: https://em8.vn

Xem thêm

Xem thêm các bài viết về Tin tức: https://em8.vn/tin-tuc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *