Nguỵ thư chép việc Tào Tháo đánh giá về cuộc chiến với Tây Lương ở Đồng Quan như…

Nguỵ thư chép việc Tào Tháo đánh giá về cuộc chiến với Tây Lương ở Đồng Quan như sau: “Quan Trung xa xôi, giặc đều giữ chỗ hiểm, nếu đánh chúng thì không phải một hai năm thì không định được. Nay đều tụ đến, quân chúng tuy đông, nhưng chẳng theo phục nhau, quân không có chủ lớn, vậy nên một trận là diệt được, lập công nhận thưởng, do đó ta mừng”,

Thật ra, Tháo đuổi được Mã Siêu cũng đấu nhau vài lần. Ý Tháo nói là sau vụ giao tranh đầu tiên thua tơi tả mà để Siêu tí giết được, Tháo đã đổi cách, không dùng sức đấu sức nữa, nghe Giả Hủ dùng kế ly gián bọn Siêu-Toại thì một trận lớn đã thành công,

Xem thêm

Bởi vậy, thất bại chính là cơ hội, để bạn bắt đầu lại mọi thứ, một cách khôn ngoan hơn?

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *