New settings for Pro League【standoff2 highlight】I’m Japanese player. Thanks for watching! -standoff2 – (Im always changing my settings) 【device】iPhone11 / iPadPro11 【setting】 sensitivity 3.10 2.90 0.03 …

Nguồn: https://em8.vn

Xem thêm

Xem thêm các bài viết về Tin tức: https://em8.vn/tin-tuc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

27 bình luận trong “New settings for Pro League【standoff2 highlight】

  1. Было бы понятно, а то все на восточном😅
    Бро, а ты русский знаешь? Ответь если знаешь😌

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *