Nếu như mèo Đổng Trác suốt ngày tập tạ, thì mèo Viên Thiệu lại sang chảnh thế nà…

Nếu như mèo Đổng Trác suốt ngày tập tạ, thì mèo Viên Thiệu lại sang chảnh thế này đây

Xem thêm

Có ai hóng xem con mồn lèo Tào Tháo hình dáng ra sao không? Hừm

(Tiếp tục nhá hàng bộ “Nếu lịch sử Trung Quốc là một bầy mèo”, dịch giả Tử Nguyệt vẫn đang dịch đều).
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Đánh giá bài viết
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *