Nếu Đổng Trác là một… con mèo, vậy chắc lão sẽ là con mèo như thế này? (râu ri…

Nếu Đổng Trác là một… con mèo, vậy chắc lão sẽ là con mèo như thế này? (râu ria xồm xoàm, suốt ngày tập tạ)

Xem thêm

Còn nếu cả thế giới Tam quốc là một…bầy mèo, thì nó sẽ ra cái qq gì đây?

Mai Ad sẽ post nguyên chương về Đổng Trác trong “Nếu lịch sử Trung Quốc là một bầy mèo” nhé

Nguồn ảnh: Tử Nguyệt, https://www.facebook.com/tutrans

Có thể là hình ảnh về văn bản


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *