Mấy lần gặp Tháo, Hành đều "nổ" quá mức, năng lực thì chẳng thấy ngoài…

Mấy lần gặp Tháo, Hành đều "nổ" quá mức, năng lực thì chẳng thấy ngoài những trò chửi bới làm càn,

Tháo uất mà để trong lòng, song vụ cởi trần đánh trống đã làm giọt nước tràn ly, khiến Tháo biết chắc Hành chẳng ra gì, "giỏi" nhờ to mồm, nên mới tìm cách âm ngầm đẩy đi cho Lưu Biểu khử hộ,

Xem thêm

Tháo coi Hành là thằng ngu cùng cái tài của Hành chẳng khác gì cái kéo,

Thực ra mà nói, thằng ngu hay cái kéo vẫn có thể dùng được,

Nhưng để thằng ngu dùng cây kéo thì rõ ràng là tai hoạ. Và tất nhiên, Tháo luôn cẩn tắc vô ưu cùng đã ghét cái thái độ thì Hành sớm về Âm phủ để làm thiên tài cũng chẳng có gì lạ …

#CH
Source

Xem thêm

Viết một bình luận