Lưu Bang "trảm xà khởi nghĩa" do nhà Tần tàn ác, áp bức bách tính, chẳ…

Lưu Bang "trảm xà khởi nghĩa" do nhà Tần tàn ác, áp bức bách tính, chẳng khác xa lý tưởng của Trần Thắng và Ngô Quảng đang nổi lên ở Sơn Đông cùng Hà Bắc lúc ấy là mấy,

Song khi mục tiêu cơ bản hoàn thành, Lưu Bang vào Quan Trung, thấy nhà cửa, màn trướng, chó ngựa, vật quý, đàn bà con gái đến hàng ngàn, bỗng có ý muốn vơ vét hưởng thụ. Phàn Khoái can mà không nổi, chắc đã không có Hán Cao Tổ ngày sau?

Xem thêm

Còn Lã Hậu theo Lưu Bang từ khi hàn vi. Ngày nhà Hán thành lập rồi Lưu Bang qua đời, Lã Hậu lâm triều xưng đế, một tay che kín bầu trời, thao túng mọi bề, làm cả thiên hạ phải cúi đầu khiếp sợ,

Thế nên lẽ nào, đàn ông chinh phục thế giới là để có được phụ nữ,

Còn phụ nữ chinh phục đàn ông là để có được thế giới hay sao?

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận