Lúc nhỏ, Hạng Vũ được dạy học thì chểnh mảng, luyện võ cũng chẳng chú tâm. Hạng …

Lúc nhỏ, Hạng Vũ được dạy học thì chểnh mảng, luyện võ cũng chẳng chú tâm. Hạng Lương nổi giận mắng thì Hạng Vũ nói:

"Biết chữ chỉ đủ viết tên họ. Dùng kiếm chỉ đấu lại một người, phải nên học cái đánh được vạn người",

Xem thêm

Hạng Lương bất ngờ trước tâm can của cháu mình mới tập trung vào chỉ bảo binh pháp. Ý chí muốn thành bá chủ của Sở Vương bộc lộ thực sự là rất sớm,

Do đó, nếu nghĩ tới ước mơ không làm bạn sợ hãi, có nghĩa nó quá nhỏ với bạn, anh hùng xuất thiếu niên ở Hạng Vũ mà nói đúng quả là không sai?

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận