Lillee Jean How You Perceive Me + BE KIND Message 2020Hi Jeaniez! A short video on how you perceive me, and my thoughts. These last few weeks I’ve been getting a lot of comments on being “fair”, and half Jewish.

Nguồn: https://em8.vn
Xem thêm

Xem thêm các bài viết về Tin tức: https://em8.vn/tin-tuc

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *