LÂM – HỔ…

LÂM – HỔ

(Hiếu Vũ)

Xem thêm

Mọi người đọc Tam quốc diễn nghĩa thường chê La lão buff Quan Hưng, Trương Bào quá đáng, từ đó chê tướng Thục yếu, toàn hư cấu. Nhưng thực tế thì Diễn nghĩa đâu chỉ buff Thục.

Dưới đây là hai trường hợp con của Ngũ tử lương tướng được LQT buff một cách nhiệt tình.

Nhạc Lâm, con của Nhạc Tiến, trong lịch sử ghi đúng hai dòng là làm quan tới Dương Châu thứ sử, bị Gia Cát Đản giết (257). Sau đó truy tặng Vệ úy, thụy Mẫn hầu.

Trương Hổ, con của Trương Liêu, trong lịch sử ghi đúng một dòng là tập tước hầu, quân chức đến Thiên tướng quân.

Một là quan văn, một là là cấp thấp nhất trong các tướng quân (nhưng vẫn cao hơn trung lang tướng, hiệu úy). Chiến công không có một dòng, quan cao lộc hậu đến đời con mất hết.

Nhưng rồi vào diễn nghĩa thì là một hình ảnh khác.

Lần đầu ra trận là Lục xuất Kỳ Sơn lần ba (?), làm tiên phong chống trả Ngô Ý, Ngô Ban, Quan Hưng, Trương Bào. Lần tiếp theo trở thành trung khuyển của Tư Mã Ý.

Lục xuất Kỳ Sơn lần cuối, hai tướng mai phục cầu phao, bắn chết danh tướng Ngô Ban. Sau đó lại đánh đuổi Cao Tường, thu được mộc ngưu lưu mã đem về.

Cuối cùng tham chiến Liêu Đông, chúng tướng bao vây bức hàng Công Tôn Uyên.

Ai bảo chỉ có Ngũ hổ tướng F2 mới có danh tướng? Kỳ thực Ngũ tử lương tướng F2 cũng không hề thua kém. Nếu nói đến F2 bết bát, nên nhìn sang đời con của Giang Đông Thập nhị hổ thần )
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *