Kinh Hoa Nghiêm Tập 1 – 2/23 .:: Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất ::.


Subscribe Theo Dõi Kênh Youtube:

Xem thêm
Like Fanpage:
Trang chủ:
Email: phapamtangthuphathoc@gmail.com

Chân thành tri ân quý đạo hữu, đã nghe qua tác phẩm đọc Sách, truyện Phật giáo, do trang tangthuphathoc.net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này, mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chốn Liên Trì, mượn nước Đại Bi tẩy trừ nghiệp chướng.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này, đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo. Mang đến sự giải thoát cho mình và cho người.

Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần Chánh Pháp, tâm Bồ Đề Kiên Cố, Phật quả chóng viên thành.

Nam mô A Di Đà Phật.

Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền, Chính sách, Nguyên tắc cộng đồng. Do vì có nhạc nền trong video, nếu không được sự đồng thuận, xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua email: phapamtangthuphathoc@gmail.com, chúng tôi sẽ xóa chúng.

Any video issues that violate Copyright, Policy, Community Guidelines. Due to the background music in the video, if not agreed, please contact us by email: phapamtangthuphathoc@gmail.com, we will delete them.

* Thực hành giáo pháp đức Phật vào đời sống là người có trí huệ, chắc chắn được hạnh phúc. Tìm hiểu giáo pháp đức Phật để thỏa mãn kiến thức, lý luận thấp cao là rơi vào không tưởng, chẳng khác người không tắm gội mà mặc áo mới, kẻ say rượu mà luận bàn đạo lý. HT THÍCH ĐỨC NIỆM

#KinhHoaNghiêmTTPH

Nguồn: https://em8.vn

Xem thêm các bài viết về Tử vi tướng số: https://em8.vn/tu-vi

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Một bình luận trong “Kinh Hoa Nghiêm Tập 1 – 2/23 .:: Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất ::.

  1. Nam mô Đại Lão HT Thích Trí Tịnh – Việt Nam Tịnh Độ Tông Cao Tăng! Chúng con đội ơn dịch kinh điển và giáo hóa của Ngài! Xin Ngài gia hộ cho chúng con cùng được sanh về Cực Lạc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *