Khoa học công nghệ: Nghiên cứu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và ứng dụng trong trường học

Khoa học công nghệ: Nghiên cứu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và ứng dụng trong trường học


Chương trình hôm nay, Tạp chí sẽ phản ánh nội dung “Nghiên cứu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và ứng dụng trong trường học” trong mục “Từ nghiên cứu đến …

Xem thêm

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video công nghệ khác tại: https://em8.vn/cong-nghe

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *