Khi Tào Tháo đem quân tấn công Kinh châu của Lưu Biểu và truy kích Lưu Bị đã xảy…

Khi Tào Tháo đem quân tấn công Kinh châu của Lưu Biểu và truy kích Lưu Bị đã xảy ra một sự kiện mà sau này gây nhiều tranh cãi khá thú vị.

Đa số chúng ta hay thắc mắc thế này!

Xem thêm

Lưu Bị lúc này quân cô thế mỏng đã bỏ chạy về Tương Dương với hy vọng đến Giang Hạ hội quân cùng Lưu Kỳ, thế nhưng dân chúng Tân Dã đã quyết định chạy theo Lưu Bị thay vì ở lại.

– "Đi gần tới Tương Dương, dân chúng kéo theo hơn chục vạn người, xe chở đồ nặng mấy ngàn chiếc, mỗi ngày đi được hơn chục dặm đường (tốc độ di chuyển ngang ngửa tốc độ rùa bò ) (*)

Tại sao dân chúng Tân Dã lại bỏ theo Lưu Bị mà không ở lại? Có ba vấn đề cần phân tích mổ xẻ.

1. Ai đã tham gia đánh sập liên quân Hạ Hầu Đôn và Vu Cấm ở gò Bác Vọng cùng Lưu Bị? Trả lời: chính là dân Tân Dã.

2. Ai đã cùng Lưu Bị chống lại Tào Tháo khi quân Tào nam hạ, cả bộ sậu của Lưu Biểu lúc bấy giờ gần như đã ngã hẳn về phe Tào, lại là dân Tân Dã.

3. Đạo quân nào nổi tiếng sắt máu tàn bạo vì trả thù mà chôn sống giết chóc mấy vạn người đến chó gà cũng chẳng được tha? Hỏi coi như đã trả lời! Đó lại là quân Tào.

Và cuối cùng với ba lý do trên, nếu bạn là người dân Tân Dã liệu bạn còn dám ở lại khi Lưu Bị rời đi, quân Tào kéo đến?

Nếu dám ở lại thì bạn phải có lá gan bằng thép và đầy sự can đảm. Nhưng đem vận mạng của mình và mong chờ ân huệ cùng lòng nhân đạo từ kẻ địch. Thì có lẽ bạn đã tự đào mồ chôn mình trước khi kẻ địch đến chôn xác bạn.

* Đúc kết: Đã trót gây thù với kẻ địch thì ta chỉ có hai con đường để lựa chọn.

Chạy cho thật nhanh và thật xa

Liều chết đến hơi thở cuối cùng.

Đừng chờ mong sự nhân đạo cùng lòng bác ái của kẻ thù như lang sói.

(*) Trích dẫn: Thục thư Tiên Chủ Liệt truyện.

#ĐK
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận