Khi Tào Tháo công phá Từ Châu, ba huynh đệ Lưu – Quan – Trương thất lạc nhau. Qu…


Khi Tào Tháo công phá Từ Châu, ba huynh đệ Lưu – Quan – Trương thất lạc nhau. Quan Vũ kẹt trên núi ở Tiểu Bái. Vũ muốn “chơi” tới cùng chứ quyết không hạ cờ. Liêu ra thuyết phục mới bảo: “Tiến không được lùi không xong, ý huynh định thế nào?”

Xem thêm

Vũ đáp: “Ta thà đánh chứ không đời nào theo Tào. Vậy là…

Khác
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

LEAVE A COMMENT