< GÓC THẢO LUẬN > Người cho vay thì ăn dè hà tiện, kẻ đi mượn thì ăn diện…

< GÓC THẢO LUẬN >
Người cho vay thì ăn dè hà tiện, kẻ đi mượn thì ăn diện vãi lol 😃 -TiK-
#Beatvn


Xem thêm


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Thời Sự tại: https://em8.vn/thoi-su

Xem thêm

Viết một bình luận