GIẤU – Thơ PhamPhanLang – Nhạc Mộc Thiêng – Ca sĩ Diệu Hiền

GIẤU – Ca khúc Mộc Thiêng phổ thơ PhamPhanLang
Ca sĩ Diệu Hiền – Hòa âm Quang Đạt – Thực hiện video: Lê Trí

Xem thêm
https://trangthonhacphamphanlang.blogspot.com/

Xem thêm

LEAVE A COMMENT