Giải Mã Ý Nghĩa Của Giấc Mơ Thấy Trăn [ PhongThủy ]

Thấy trăn quấn trên trần nhà là có người trong gia đình bị đau nặng.

t250581

Xem thêm

– Thấy trăn lột vỏ là kẻ hung dữ bị hạ mình vô sự.

– Thấy ăn thịt trăn là tài lợi dồi dào.

– Thấy trăn quấn trên trần nhà là có người trong gia đình bị đau nặng.

– Thấy mình bị trăn quấn là gia đình kiệt quệ.

Các số liên quan đến giấc mơ:

Con trăn đầy người: 86 – 87

Con trăn: 03 – 63

Mơ nhiều trăn: 95 – 87

Xem thêm

Viết một bình luận