File Excel minh hoạt cách tính và hạch toán áp dụng standard costing

File Excel minh hoạt cách tính và hạch toán áp dụng standard costing


Link tải file:

Xem thêm

Hệ thống standard costing hay bị nhầm lẫn với phương pháp phân bổ chi phí theo standard cost. Ưu điểm của hệ thống standard costing là có thể thấy ngay lời lỗ từ việc bán hàng dựa trên hệ thống giá thành “chuẩn” đã thiết lập và đối chiếu nhiều kỳ trong hệ thống mà không cần đợi việc khóa sổ vào cuối tháng.

Về mặt lý thuyết, phương pháp này khá dễ hiểu và đã được dậy từ lâu trong các chương trình kế toán quản trị, theo phương pháp này giá thành của một đơn vị sản phẩm được phân nhỏ xuống giá thành của các cấu phần (NVL, nhân công, quản lý phí …) tạo nên sản phẩm đó.

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video kinh doanh khác tại: https://em8.vn/kinh-doanh

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *