Dựa vào khải thị của Thần để tìm kiếm Cứu Thế ChủNguồn:
1/ Bản tiếng Việt dịch từ video tiếng Anh – (Bản cập nhật)

Xem thêm
Tham khảo thêm:
2/ Video tiếng Trung –
Video gốc được đăng trên:
3/ Epoch Times tiếng Hoa –
4/ Chánh Kiến tiếng Hoa –
5/ Chánh Kiến tiếng Hoa (Bìa & nhãn đĩa DVD) –

Từ thời cổ đại, rất nhiều tôn giáo đã dạy các giáo đồ của mình cùng một điều rằng: vào thời khắc tối hậu của nhân loại, Cứu Thế Chủ sẽ xuất hiện cứu rỗi con người và mang những môn đồ ngay chính về thiên đàng. Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo đều tin rằng Messiah là vị Cứu Thế Chủ này, trong khi Trung Quốc và Phật giáo thuở ban sơ thì tin rằng Phật Di Lặc sẽ cứu độ chúng sinh.
Ông Quý Tiện Lâm, một trong những học giả nổi tiếng nhất Trung Quốc về lịch sử hiện đại Trung Quốc, cùng với người học trò của mình là Tiền Văn Trung (Qian Wenzhong), giáo sư tại Đại học Phục Đán Thượng Hải, đã phát hiện ra mối liên hệ giữa Phật giáo và Cơ Đốc giáo: “Vị lai Phật Di Lặc (Maitreya) của Phật gia và Cứu Thế Chủ Messiah của Cơ Đốc giáo là cùng một người”.
Theo nghiên cứu của giáo sư Tiền Văn Trung, một tín ngưỡng đặc thù tin vào sự xuất hiện của Cứu Thế Chủ đã xuất hiện vào khoảng năm 1.000 TCN, trong một vùng rộng lớn phía đông và bắc châu Á (Tiểu Á), lưu vực Lưỡng Hà và vùng Ai Cập hiện nay. Messiah trong Cơ đốc giáo chính là một loại tín ngưỡng có tính đại biểu nhất về niềm tin vào Cứu Thế Chủ. Thực ra loại tín ngưỡng này cũng đã hiện diện ngay trong kinh Cựu Ước. Các học giả cũng đã xác nhận rằng Tín ngưỡng vào Di Lặc của Phật giáo có tương quan mật thiết với các tín ngưỡng tương tự trên phạm vi toàn thế giới; những tín ngưỡng đó cũng có khuynh hướng ảnh hưởng lẫn nhau. Tại Ấn Độ, tín ngưỡng vào Di Lặc của Phật giáo được cho là một bộ phận hợp thành của những tín ngưỡng có liên hệ mật thiết với tín ngưỡng Cứu Thế Chủ Messiah vào thời điểm đó.
Theo khảo cứu từ «Quý Tiện Lâm văn tập», quyển thứ 12 “Mai Lợi Da và Di Lặc”, thì đa số nguyên bản Kinh Phật thời kỳ đầu đều được viết bằng ngôn ngữ của những người sống miền cực tây của Trung Quốc, chứ không phải là chữ Phạn quy phạm của Ấn Độ. Do đó, Hán tự “Di Lặc” hay “Mi Lặc” để nói về Maitreya có thể là dịch âm trực tiếp từ chữ “Maitrak” trong tiếng Tokharoi (hay Tocharians), tiếng bản ngữ của người Duy Ngô Nhĩ sống tại Tân Cương hiện nay ở Trung Quốc. Trong tiếng Tokharoi, “Metrak” hoặc “Maitrak” nghĩa là “maitre” hay là từ bi, từ ái. Đó là lý do người ta cũng xem “Di Lặc” như là người có lòng từ bi. Sự tham chiếu về lòng từ bi như thế đã xuất hiện khá thường xuyên trong tư liệu Phật điển trong suốt thời nhà Hán và Tam Quốc ở Trung Quốc.
Sự tham chiếu về Phật Di Lặc (Maitreya) đã vượt quá phạm trù Phật giáo cả về thời gian và phạm vi. Tại Trung Quốc cổ đại, tín ngưỡng sớm nhất của dân chúng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng không phải là A Di Đà Phật, mà là Phật Di Lặc. Người ta phát hiện rằng, tín ngưỡng Di Lặc chỉ là một ví dụ về những đức tin nổi bật đã từng lan truyền trên toàn thế giới. Đơn giản là không có một nhân vật nào khác trong Phật giáo có nền tảng văn hoá và có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại như vậy.
“Messiah” trong tiếng Anh bắt nguồn từ chữ “Masiah” hay “Mashiach” trong tiếng Do thái cổ. Các học giả Hy Lạp cổ đã phiên dịch thành “Christos”, nghĩa là “một người được xức dầu thánh”, và do đó mới có chữ “Christ” (Cơ Đốc). “Messiah” và “Christ” đều về chỉ về cùng một người. Trong kinh Tân Ước, “Messiah” và “Christ” đều là nói về Messiah của Do Thái giáo.
“Maitreya” phát âm tương tự như “Masiah”. Trên thực tế, từ “Di Lặc” hay “Mi Lặc” trong tiếng Trung có nguồn gốc từ từ “Maitreya” trong tiếng Tokharoi đề cập chính xác đến cùng một từ “Messiah” trong tiếng Do thái. Ở Trung Quốc, chúng ta gọi Cứu Thế Chủ là “Di Lặc”, trong khi ở phương Tây, người ta gọi Cứu Thế Chủ là “Messiah”. Loại tình huống này đã xảy ra khá thường xuyên trong lịch sử.
Theo kinh Phật, hai vị giác giả vĩ đại sẽ giáng hạ thế giới loài người – “Đức Phật” và “Pháp Luân Vương”. Người đầu tiên sẽ giác ngộ dưới hình thức một nhà sư, trong khi người đến sau sẽ giác ngộ tại gia. Đức Phật Thích Ca đã từng nói rằng “Đức Phật Tương lai” Di Lặc (hay Pháp Luân Vương) sẽ truyền Pháp (luật và những nguyên tắc chi phối vũ trụ) và cứu độ nhân loại. Pháp Luân Vương sẽ sử dụng sự ngay chính hơn là vũ lực để chính Pháp bằng cách quay bánh xe luật.

Nguồn: https://em8.vn

Xem thêm các bài viết về Tử vi tướng số: https://em8.vn/tu-vi

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *