ĐỌC SÁCH: Phải trái đúng sai – Phần 1: Làm việc đúng (Tập 1)

ĐỌC SÁCH: Phải trái đúng sai – Phần 1: Làm việc đúng (Tập 1)


Sách: What’s the right thing to do? – Phải trái đúng sai Phần 1: Làm việc đúng (Tập 1) Tác giả: Michael Sandel Dịch: Hồ Đắc Hương NXB Trẻ Sách bàn về vấn …
Xem thêm

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video review sách khác tại: https://em8.vn/review-sach

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *